Användande av logotyp

Styrelsen har tagit fram regler för användande av SFR logotyp. Eftersom medlemskapet i SFR är personligt så medges användande av logotypen endast för enskild medlem och inte för mäklarkedja eller liknande.

Tillåtelse att använda logotypen erhålles efter ansökan hos styrelsen på den blankett som finns att ladda ned här. Medlemmen får då logotypen i de vanligaste formaten för att kunna användas elektroniskt och i tryck. 

/