Skatter

Vid en företagsöverlåtelse är det viktigt att ta hänsyn till den senaste skattelagstiftningen för att säkerställa det bästa transaktionsupplägget för säljaren. Det finns även särskilda skatteregler för förmedlingstjänsten. Här tar vi upp de viktigaste regelverken att beakta.
/