Logga in

Varför välja en SFR-mäklare?

Professionalism, kunskap och erfarenhet

Sveriges Företagsmäklares Riksförbund (SFR) är en organisation och ett nätverk för företagsmäklare i hela landet. SFR utbildar och auktoriserar företagsmäklare samt arbetar för att öka kunskapen om vad en företagsmäklare kan tillföra i en överlåtelseprocess. En viktig del i det arbetet är att kräva att de som är verksamma i branschen genomför sina uppdrag på ett kompetent och ansvarsfullt sätt.

Att bestämma sig för att köpa eller sälja ett företag kan vara ett av livets viktigare beslut. När man genomför en sådan affärsprocess är det en fördel att planera i god tid och ta hjälp av en företagsmäklare med bred erfarenhet av affärsöverlåtelser. Affärsprocessen är komplex och kan ta längre tid än man först tror. En seriös företagsmäklare hjälper till genom hela processen från företagsanalys och värdering till förhandling och upprättande av överlåtelseavtal.

Läs mer →

Bli medlem i SFR

SFR kan stärka branschens anseende och det är även en resurs för dig i din yrkesutövning.
Årsavgiften är 2 200kr + moms/år plus föreningens avgift 100kr.

Ansökningskrav

a)     är yrkesverksam som företagsmäklare

b)     inte är i konkurs

c)      inte har förvaltare enligt11 kap 7§ föräldrabalken

d)     inte har belagts med näringsförbud

e)     inte är förbjuden att utöva rådgivningsverksamhet enligt 3§ lagen(1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall mm.

f)      är känd som pålitlig och hederlig samt även i övrigt bedöms lämplig attutöva verksamhet som företagsmäklare

g)     har en ansvarsförsäkring för ekonomisk rådgivning i samband med företagsöverlåtelser, s k professionsansvar, på minst 5 miljoner kronor.

Ansökningsblanketter
Utvecklad av Webdom
/