Råd & tips

Råd till säljare

Att sälja sitt företag är en komplicerad process. Du kan givetvis rådgöra med din revisor om din skattesituation, men en företagsförsäljning är normalt ingen revisorsuppgift. Den är inte heller enbart ett juridiskt problem. En försäljning innehåller många olika delar, som kräver erfarenhet och kunskap, inte minst inom marknadsföring och juridik. 

En framgångsrik försäljning förutsätter rätt pris, rätt köpare, rätt av­­tal och diskret hantering. Det krävs kvalificerade verktyg och goda kunskaper i värdering, marknadsföring, förhandlingar, finan­siering och utformning av avtal. En lyckad överlåtelse kräver också mycket tid, engagemang och ett stort kontaktnät.

Var beredd på att ditt företag kommer att genomlysas av köparen och eventuellt professionella Due Diligence- och värderingskonsulter. Förbered dig därför på alla tänkbara frågor och krav på dokumentation. Att anlita en erfaren företagsmäklare som hjälper dig genom hela processen ger dig både trygghet och betydligt bättre förutsättningar för en framgångsrik försäljning.

Oavsett hur du genomför din försäljning kan du förbereda dig genom att svara på och ta fram underlag enligt nedanstående grova checklista:

 • Vet du vad du vill med din försäljning och vad du ska göra sedan?
 • Se över skattesituationen. Kanske finns det anledning att bilda ett moderbolag som köper ditt bolag?
 • Är det aktierna i bolaget eller rörelsen som ska överlåtas?
 • Du är en nyckelperson. Har du delegerat ansvar till dina medarbetare?
 • Kan du tänka dig att arbeta kvar i företaget efter försäljningen? 
 • Analysera och dokumentera företagets:
  • Intäkter och kostnader.
  • Tillgångar och skulder.
 • Analysera och dokumentera företagets:
  • Affärsidé.
  • Marknadsföring.
  • Starka och svaga sidor.
  • Personal, anställningsvillkor och nyckelpersoner.
  • Kundstruktur.
  • Marknad.
  • Avtal.
  • Konkurrenter.
 • Bedöm företagets framtid för:
  • Marknad.
  • Kundstruktur.
  • Organisation.

Tänk på: En köpare förvärvar inte gårdagen utan framtiden!

 

Råd till köpare

För att sålla agnarna från vetet och hitta det bästa objektet marknaden har att erbjuda och få till en framgångsrik affär krävs bra planering, god analysförmåga och kunskap om bransch, ekonomi, skatter samt relevanta lagar och regler. 

Oavsett om du anlitar en företagsmäklare eller inte är det mycket som du kan och behöver göra själv inför ett köp. Nedan ges några tips på saker att du bör reflektera över och planera för att få till ett bra företagsköp:

Grundanalys

 • Tidsinsats
  • Är du beredd att lägga ner den tid som krävs för att lyckas? Är det rätt skede i livet?
 • Privatekonomi
  • Klarar du att leva med en oregelbunden lön under de första åren?
 • Budget
  • Stäm av med bank och andra potentiella långivare och finansiärer i ett tidigt skede. Har du eget kapital att satsa?
 • Partner
  • Ska du driva företaget själv eller tillsammans med någon kompanjon?

Välja företag

 • Bransch
  • Välj en bransch som du tycker är intressant.

  • Tänk på att det är krävande att driva företag. Därför måste det upplevas som givande och roligt för att ditt företagande ska bli framgångsrikt.

  • Lär dig branschen om du inte kan den sedan tidigare.

 • Pris
  • Vad får företaget kosta?

Hitta företaget

 • Nätverk
  • Sök i både affärs- och sociala nätverk. Var aktiv.
 • Direktkontakt
  • Tag direktkontakt med företag som du tror kan vara till salu. T.ex. om du misstänker att ägaren vill gå i pension eller av annan anledning vill göra en exit.
 • Företagsmäklare
  • Studera mäklarnas hemsidor för att få en uppfattning om deras kompetens och branschfokus. Anmäl dig till mäklarnas intressentregister så att de kontaktar dig när intressanta objekt blir till salu.

Inledande analys

 • Årsredovisningar
  • När du identifierat ett intressant objekt, läs flera av deras årsredovisningar för att få en första bild av företaget och dess utveckling. Tänk även på att läsa noter och revisorns uttalanden.
 • Framtoning
  • Titta på liknande företag i branschen för att se hur företaget presterar jämfört med konkurrenterna.
 • Rykte
  • Finns det omdömen på nätet eller i sociala medier? Har du egna kontakter i branschen som kan berätta något om företaget?

Första mötet

Ställ frågor! Allt syns inte i företagets redovisning. Finns det omständigheter, händelser, trender, affärsvillkor och annat som inte tagits upp i årsredovisningarna? Finns det negativa nyheter som berör företaget eller rentav någon tvist som pågår eller som förväntas?

Tidplan

Det är många moment som klaras av före ett köp. Sätt upp en tydlig tidplan och räkna med att det tar tid att få allt klart. Tidplanen ska bland annat beakta följande:

 • Företagsbesiktning/Due Diligence
 • Avtal
 • Tillträde
 • Ägarens framtida medverkan?
  • Beroende på avtalets utformning, som avgör ägarens medverkan vid och efter överlåtelsen, kan olika processer kräva mer eller mindre tid att driva igenom.

Företagsmäklarens roll

En bra företagsmäklare håller ihop köpprocessens alla delar och ser till att affären hela tiden går framåt. Företagsmäklaren ser bland annat till att köpare och säljare hålls informerade om processens utveckling och att viktiga åtgärder genomförs i rätt tid. Det är också mäklarens uppgift att ta fram avtal och andra viktiga affärsdokument som säkerställer en trygg affär för bägge parter.

/