Logga in

Varför välja en SFR-mäklare?

Det här är SFR

Verksamhet

Sveriges Företagsmäklares Riksförbund (SFR) är en organisation och ett nätverk för företagsmäklare i hela landet.

SFR har som uppgift att verka för att det finns ett forum för medlemmar att träffas och
utbyta erfarenheter, att föra Sveriges företagsmäklares talan för att säkerställa goda regelförändringar samt slutligen att anordna utbildningar och höja kompetensen hos förbundets medlemmar.

SFR kan ge medlemmarna råd i ekonomiska och juridiska mäklarfrågor och SFR auktoriserar företagsmäklare.

SFR äger samtliga aktier i Sveriges Företagsmäklares Riksförbund Service AB, genom
vilket föreningen bedriver sin verksamhet.

Utvecklad av Webdom
/