Vad gör en företagsmäklare?

Genom en beprövad och välstrukturerad metodik och ett stort affärsnätverk hjälper en företagsmäklare ägare av bolag i alla storlekar och branscher att hitta rätt köpare. En företagsmäklare kan också hjälpa investerare att hitta intressanta förvärvsobjekt. Det är ofta mäklarens uppgift att leda parterna genom hela förhandlings- och transaktionsprocessen samt få dem att komma överens om affärsvillkoren och ingå juridiskt korrekta överlåtelseavtal.

För en trygg och framgångsrik affär

Affärsprocessen vid en företagsöverlåtelse är komplex och tar ofta längre tid än de flesta säljare är beredda på. En erfaren företagsmäklare kan stödja och leda en säljare genom hela säljprocessen, från analys och värdering av bolaget till förhandling och upprättande av överlåtelseavtal.

Företagsmäklaren har även god kunskap om hur ett företag marknadsförs på bästa sätt och hur rätt köpare identifieras och attraheras. Mäklaren vet vilka förberedelser och underlag som krävs för att underlätta förhandlingar och köparens analys och beslut samt en smidig överlåtelse.

En företagsmäklare kan också fungera som stöd och rådgivare vid vissa situationer under sälj- och överlåtelseprocessen. Det kan till exempel vara när en säljare och köpare redan funnit varandra och behöver hjälp att genomföra affären på ett juridiskt korrekt sätt där alla kritiska delar i affären beaktas.

Oavsett hur en företagsmäklare hjälper till i processen ställs det stora krav på kunskap, erfarenhet och etik. Företagsmäklarens uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna så att varje företagsaffär blir en sund och bra uppgörelse för alla parter.

 

SFR-anslutna mäklare gör affären ännu tryggare

SFR är en oberoende branschorganisation och ett nätverk för företagsmäklare i hela landet. Förbundet utbildar och auktoriserar företagsmäklare samt arbetar för att kontinuerligt öka medlemmarnas kompetens, regelefterlevnad och professionalism. En viktig del i SFR:s arbete är att med olika kommunikativa och kompetenshöjande insatser verka för att medlemmarna genomför sina uppdrag på ett affärsmässigt och ansvarsfullt sätt.

SFR:s medlemmar har också tillgång till uppdaterade regelverk, avtalsmallar, kunskapsforum och andra verktyg som underlättar transaktioner och säkerställer att de genomförs korrekt och i enlighet med de senaste lagarna och reglerna.

Hitta en SFR-ansluten företagsmäklare här >>

 

 

/