Nya regler kring penningtvätt
8 juli 2024
Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skånes län har gemensamt tagit fram uppdaterade föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Föreskrifterna, som trädde i kraft den 1 juli 2024, innebär bland annat att kraven på den allmänna riskbedömningen förtydligats.

Uppdateringarna i föreskrifterna syftar till att klargöra regelverket och göra det enklare för dem som omfattas av länsstyrelsernas tillsyn att fullgöra sina skyldigheter. Förutom tydligare krav kring riskbedömning har länsstyrelserna infört en tabell för kundkännedomsåtgärder och ett nytt kapitel om rapporteringsskyldighet.

Tre länsstyrelser delar ansvaret kring penningtvätt

  • Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsyn över juridiska och fysiska personer i Stockholms, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands, Uppsala, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Länsstyrelsen i Stockholm har även tillsyn över filialer till utländska verksamhetsutövare som bedriver anmälningspliktig verksamhet i Sverige.
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tillsyn över juridiska och fysiska personer i Västra Götalands, Hallands, Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.
  • Länsstyrelsen i Skånes län har tillsyn över juridiska och fysiska personer i Skånes, Blekinges, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

Mer information

Bra övergripande information om de nya föreskrifterna >>

Stockholms läns nya föreskrifterna och råd >>

Västra Götalands läns nya föreskrifter och råd >>

Skånes läns nya föreskrifter och råd >>

 

/